Jaarrekening - administratiekantoor Almere

Iedere ondernemer als rechtspersoon moet een jaarrekening opstellen. Verder is de jaarrekening het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. Deze bestaat uit de balans, verlies- en winstrekening en begeleidende toelichting.

AUREA Administratie & BelastingconsulentenDe Balans geeft weer hoe uw bedrijf er activa en passiva  uitziet. De verlies- en  winstrekening is een weergave van
de omzet van het afgelopen boekjaar en de kosten die
daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten
kan positief zijn (winst) of negatief (verlies).

De jaarrekening geeft dus een goed beeld hoe uw bedrijf heeftgepresteerd gedurende het afgelopen jaar. De gegevens in de jaarrekening kunnen worden vergeleken met branche-genoten en uw voorgaande jaren. Deze gegevens zijn de basis voor uw tactische en strategische beslissingen.


Opstellen van de jaarrekening met controledossier

Zoals gezegd; iedere organisatie heeft behoefte aan een goede jaarrekening. Deze jaarrekening moet aansluiten bij de verslaggeving-richtlijnen zoals deze in de wet zijn vastgesteld en soms moet de jaarrekening voldoen aan specifieke branche-richtlijnen. Daarnaast dient de jaarrekening een goede weergave van de werkelijkheid te geven. De jaarrekening kunt u door Aurea Administratie & Belastingadviseurs laten opstellen, in samenwerking met uw hoofd administratie en u als ondernemer. Hierdoor wordt de reguliere administratie niet vertraagd.


Indien u een Besloten Vennootschap heeft bent u verplicht om, soms beperkte,  jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Doel van een jaarrekening De jaarrekening dient inzicht te geven in het vermogen en resultaat van de onderneming. Het uiteindelijke doel hangt dus sterk af van het feit voor wie de jaarrekening wordt opgesteld. De meest voorkomende gebruikers van een jaarrekening zijn de eigenaar en de belastingdienst bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Bij besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen hier nog de leden en aandeelhouders aan worden toegevoegd.
De externe financiers van uw bedrijf, zoals banken en kredietinstellingen, zullen eveneens een jaarrekening van uw onderneming willen zien.

Jaarrekening voor verantwoording aan de belastingdienst
De Belastingdient is ook belanghebbende bij een goed opgestelde jaarrekening, er dient immers financiële verantwoording te worden afgelegd aan de belastingdienst.  De winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers bevat standaard een balans en resultatenrekening. Deze kunnen worden overgeno-men uit de jaarrekening van de onderneming. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij controle of boekenonderzoek door
de belastingdienst, hierin staan namelijk de belangrijkste toelichtingen op de balans en  resultaten-rekening. Aangezien de winst de grondslag is voor belastingheffing, is deze altijd het object van onderzoek door de fiscus.


Aurea bespaart u tijd en geld

Onze specialisten kunnen u snel en deskundig adviseren omtrent uw jaarrekening, de wettelijke verplichtingen en de meest efficiënte methode om u te ondersteunen. De ervaring leert dat het uitbesteden van de jaarrekening aan ons kantoor u een beter inzicht geeft in uw onderneming en u in staat stelt om nog betere beslissingen te nemen voor de toekomst.